اسپارکستر ۳۵میلیون دلار به سرمایه‌گذاران زیان‌دیده خود پرداخت خواهد کرد

پلتفرم اسپارکستر و مدیرعامل آن، سجاد دایا توافق کردند تا برای حل‌وفصل پرونده‌ای بر سر یک عرضه اولیه سکه ثبت‌نشده در سال ۲۰۱۸، بیش از ۳۵میلیون دلار به SEC بپردازند.