استفاده از گرمای استخراج بیت کوین می‌تواند بحران جهانی انرژی را حل کند

گزارش آرکین ریسرچ نشان می‌دهد که استخراج بیت کوین می‌تواند مکمل رشد شبکه‌های انرژی بادی و خورشیدی باشد که تولیدشان اغلب ناپایدار و غیرقابل‌کنترل است. همچنین، انعطاف‌پذیری استخراج در برابر