ارزهای دیجیتال بانک مرکزی ارزش ریسک و هزینه‌کردن ندارند

تونی یتس، مشاور ارشد سابق بانک انگلستان، در مقاله‌ای که اخیراً منتشر شده، گفته است که پروژه‌های دارایی‌های دیجیتال ارزش ریسک و هزینه‌کردن ندارند. او همچنین افزود که آن‌ها گزینه‌های