اتهام اداره یک طرح پانزی به ترید کوین کلاب توسط کمیسیون بورس آمریکا

ترید کوین کلاب کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه اداره کنندگان پروژه ترید کوین کلاب (Trade Coin Club) به اتهام اداره یک طرح پانزی شکایت کرده است. کمیسیون بورس