نگاهی به اتفاقات پیرامون مرج اتریوم

 اتریوم با مرج اتریوم این شبکه از سیستم گواه اثبات کار به گواه اثبات سهام مهاجرت می‌کند. در این مقاله می خواهیم نگاهی به اتفاقات پیرامون مرجاین ارز دیجیتال داشته