آشنایی با مفهوم استخراج و انواع روش‌های استخراج ارز دیجیتال

استخراج ارز دیجیتال هرگاه صحبت از استخراج ارز دیجیتال می‌شود ناخودآگاه ذهن ما این سؤالات را مرور می‌کند: معنی استخراج ارز دیجیتال چیست؟ پرسودترین ارزهای دیجیتال برای استخراج کدام‌ها هستند؟